ՍՐԲՈՑ ՔԱՌԱՍՆԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ
FORTY MARTYRS ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH

Funeral

Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա:

Քրիստոս Որդի Աստուծոյ անոխակալ եւ բարեգութ, գթա քո արարչական սիրովդ ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից քոց: Յիշեա յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան քո: Արա արժանի ողորմութեան, քաւութեան եւ թողութեան մեղաց: Դասաւորեալ պայծառացո ընդ սուրբս քո յաջակողման դասուն: Զի դու ես Տէր եւ արարիչ ամենեցուն. դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց: Եւ քեզ վայելէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. O Christ, Son of God, forbearing and compassionate, have mercy, through Your love as creator upon the souls of Your departed servants. Remember them on the great day of the coming of Your kingdom. Make them worthy of Your mercy, remission and forgiveness of sins. Illuminate and rank them among the Saints at Your right hand; for You are Lord and Creator of all, Judge of the living and the dead, and to You is befitting glory, dominion and honor, now and always and forever and ever. Amen.

  • Share