ՍՐԲՈՑ ՔԱՌԱՍՆԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ
FORTY MARTYRS ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH

Artsakh Sponsor a Family Program

 

Dear Community Members and Friends,

 

   We would like to inform you that His Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia has declared the year 2021 as “Year of Artsakh”. By following Vehapar’s appeal and by the blessing of His Grace Bishop Torkom Donoyan, Prelate, we are pleased to announce that Forty Martyrs Armenian Church has launched a very important program to sponsor Armenian families from Artsakh. 

 

   As you know, on September 27, 2020, a heinous war started in Artsakh and lasted for 44 days, when Azerbaijan with the help of Turkey initiated a vicious war against innocent and peace loving Armenian citizens. This terrible war resulted in many families to be displaced within Artsakh and also some moved to different parts of Armenia, mainly in the capital Yerevan.

 

   Our Church is planning to sponsor 100 of those families, who lost their beloved, their homes or businesses and now are in desperate need. This noble mission requires active participation of our community members and friends.

 

   The sponsor will get details about the sponsored family such as names, children, contact info, pictures etc.

 

   After studying the situation in Artsakh and Armenia, we came to a conclusion that to sponsor one family and provide them with the basic and essential needs would be $1,200 (One thousand two hundred dollars) per year which is $100 (one hundred dollars) per month.

 

   If you are willing to contribute any amount other than $1,200 per year, you will have other sponsoring options.

 

   Please contact the church office to discuss the details.

 

   We thank you in advance and wish you healthy and blessed days.

 

Blessings and Best wishes,

 

Rev. Fr. Karekin Bedourian, Pastor, & Board of Trustees

Forty Martyrs Armenian Church

 

Սիրելի Հայրենակիցներ եւ Բարեկամներ,

 

   Այս նամակով կու գանք յայտնելու, թէ Ն․Ս․Օ․Տ․Տ Արամ Ա․ Վեհափառ Հայրապետը 2021 տարին հռչակած է «Արցախի Տարի»։ Ընառաջելով Վեհափառ Հայրապետի պատգամին եւ օրհնութեամբը Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդ Գերշ․ Տ․ Թորգոմ Եպս․ Տօնոյեանի, կու գանք գոհունակութեամբ յայտնելու, թէ Ս. Քառասնից Մանկանց Եկեղեցին սկսած է նոր ծրագիր մը հովանաւորելու Արցախահայ կարիքաւոր ընտանիքներ։

 

   27 Սեպտեմբեր 2020ին, սոսկալի պատերազմ մը սկսաւ հայ ժողովուրդին դէմ, որ տեւեց 44 օրեր, երբ Ատրպէյճանը, օգնութիւն ստանալով Թուրքիայէն, վայրագ պատերազմ մղեց խաղաղասէր հայ բնակիչներու դէմ։ Այս պատերազմը տեղահան ըրաւ ու պատճառ դարձաւ բազմահազար ընտանիքներու գաղթին, դէպի Արցախի տարբեր շրջաններ եւ որոշ զանգուած մըն ալ դէպի Երեւան եւ այլ Հայաստանի շրջաններ։

 

   Մեր եկեղեցին ծրագրած է հովանաւորել 100 Արցախահայ ընտանիքներ, որոնք կորսնցուցած են ընտանիքի անդամ, տուն ու գործ, եւ կը գտնուին տնտեսական ծանր վիճակի մէջ։

 

   Այս նպատակը իրագործելու համար կոչ կ՛ուղղենք մեր գաղութի զաւակներուն ու բարեկամներուն որպէսզի գործնապէս սատարեն այս ծրագրի իրագործման։

 

   Հովանաւորող անձը իր հովանաւորած ընտանիքին մասին տուեալներ պիտի ստանայ (անուն, երեխաներու տեղեկութիւններ, հեռաձայնի թիւ, լուսանկար, եւայլն)։

 

   Կենցաղային պարագաները քննելէ ետք, յանգեցանք այն եզրակացութեան, թէ ընտանիքի մը շատ տարրական պէտքերը հոգալու համար $1,200 տարեկան ($100 ամսական) գումար կը կարօտի։

 

   Կը խնդրուի կապ հաստատել եկեղեցւոյ գրասենեակին հետ յաւելեալ մանրամասնութիւններ ստանալու համար։ Եթէ կը փափաքիք տարեկան $1,200 գումարէն տարբեր գումարով մը մասնակցիլ, հաճեցէք եկեղեցւոյ գրասենեակէն ստանալ հավանաւորութեան այլ կարելիութիւններ։

 

Կանխայայտ շնորհակալութիւններ ու լաւագոյն մաղթանքներ,

 

Գարեգին Քհնյ. Պետուրեան, Հովիւ, եւ Հոգաբարձութիւն

Ս. Քառասնից Մանկանց Հայց․ Առաքելական Եկեղեցի